top of page

Historia

Tre gårdar i Torvalla by utanför Östersund utgör tillsammans en välbevarad by, präglad av tidigt 1800-tal.

Gården Torvalla 3:4 (och 3:34) är förklarad som byggnadsminne. Det är till formen en s.k. empiregård, där boningshuset flankeras av undantagsstuga och hönshus. Kornlada och härbre ligger i sluttningen nedanför och härstammar, liksom undantagsstugan, troligen från 1700-talet. Gårdens övriga byggnader är från 1800-talet. Nedan finner du historiska handlingar från laga skiftet från år 1820-25 för byn Torvalla.                                                                                        

bottom of page